VARVET

LETAR DU VARVSPLATS - VÄLKOMMEN ATT SÖKA MEDLEMSKAP

VI HAR ENDAST VARVSPLATSER PÅ LAND, EJ HAMNPLATSER 


Aktuellt:


Upptagning 2023 sker fredag den 29/9

Upptagningen påbörjas 07.00. Turordning för upptaget finns här. 


Anmälan om deltagande och erläggande avgifter ska göras senast 13/9. Anmälan görs till: info@fyrissegelsallskap.se


Varvstädning 

Inför upptagningen genomförs obligatorisk städning av varvet 23/9 kl 11-15


Årsmöte 2023 

Årsmötet hålls onsdag 20/9. Tid och plats meddelas per e-post när fastställt.

Lediga varvsplatser!


Vi har fn ett antal lediga båtplatser på varvet. 


För mer information och villkor läs vidare under "Om oss" på webbplatsen. Ansökan om medlemskap och varsplats skickas till:

info@fyrissegelsallskap.seOBS! Fyris segelsällkap har endast varvsplatser, ej hamnplatser.